Projekti
Paveiktie projekti
Ilgtermiņa projekti, kas ļauj izzināt, apgūt, izmēģināt un līdzdarboties nozīmīgos procesos.
2019. gads
1. Rīgas Kauss Teātra Sportā 2019 - Festivāls
2. Projekts "FOKUSS" PuMPuRS, Rīgas Hanzas vidusskola 2019.
2018. gads
Atpakaļ
Projekts "FOKUSS" PuMPuRS, Rīgas Hanzas vidusskola 2019.
MĒRĶIS
Radīt un īstenot aizraujošu, efektīvu un izzinošu
neformālās izglītības programmu, kurā galvenais
akcents likts uz sevis prezentēšanas prasmju un
mediju satura veidošanas kā pašizpausmes formas
apguvi, lai veicinātu priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo
motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu
līdzdalību skolas un ārpusskolas dzīvē.

MĒRĶAUDITORIJA
* PANEĻDISKUSIJA- vismaz 70 skolēni no 7.-12.klasei (vismaz 30 PMP riska grupas j.)
* NODARBĪBAS- 30 skolēni no 7.-12.klasei (vismaz 10 PMP riska grupas j.)

PROJEKTA NORISE
2019.gada 1.februāris līdz 2019.gada 26.jūnijs

Apskatīt ziņu lapu par to, ko jaunieši ieguva nodarbībās.
Lejupielādēt darba burtnīcu
Atpakaļ
Rīgas Kauss Teātra sportā 2019 - Festivāls
Lielākais Teātra sporta festivāls Rīgā- ''Rīgas Kauss Teātra sportā'' (RKTS)- šogad notika 29.,30.martā Eduarda Smiļģa Teātra muzejā. Šis ir vienīgais šāda koncepta un izmēra festivāls Rīgā, kur satikās vairāk kā 325 teātra sporta un improvizācijas mīļi no visas Latvijas, lai, neatkarīgi no vecuma, radītu spontānus notikumus, dzirkstošus mirkļus uz skatuves un būtu lieliski līdzjutēji!

''Patiesi priecājos redzēt tik daudz zinātkāru un aizrautīgu improvizatoru, kam priekā deg acis par to, ko viņi dara, vienuviet. Skolēni un pieredzējušu studiju pārstāvji burtiski uzsūca gan informāciju, gan festivāla laikā radītās emocijas. Rīgas Kauss Teātra sportā ir lieliska platforma, kurā satiekas gan teātra sporta spēlētāji, gan improvizatori, savstarpēji daloties ar teorētiskām un praktiskām zināšanām, kopā radot jaunus stāstus un saturu, kas rada pārliecību- festivāls dzīvos vēl ilgi!'' tā Jānis Kozlovskis, SPIEDIENS šova dalībnieks un meistarklašu vadītājs.

Festivālā tikās 1.-12.klašu skolēnu teātra sporta komandas un Improvizācijas teātru studijas, kas izturējušas atlasi, lai cīnītos par festivāla kausu. Šī gada festivālā kausu ieguvēji ir: Madonas BJC 1.-4.klašu teātra sporta komanda ''Improprieks'' (trenere Dace Dzilna); Rīgas Valdorfskolas 5.-6. un 7.-9.klašu komandas (trenere Līga Strūberga); Ādažu vidusskolas 10.-12.klašu teātra sporta komanda (trenere Vaira Baltgaile); Improvizācijas komanda 3D (treneris- Kaspars Folmanis). Savukārt jebkurš interesents varēja piedalīties meistarklasēs pie dažādu skatuves mākslu profesionāļiem- skatuves kustības pamati pie izcilās pasniedzējas Ritas Lūriņas, mūzikas un improvizācijas mijiedarbība Jāņa Kozlovska, SPIEDIENS šova dalībnieka un DJ, vadībā, Zīmējumu improvizācijas teātris lieliskā režisora Vara Klausītāja izpildījumā, improvizācija bez vārdiem Rīgas Pantomīmas mākslinieciskā vadītāja Uģa Toča izpildījumā un ekspress meistraklses Rolanda Ratfeldera, Kaspara Brūveļa un Oskara Kozlovska vadībā.

Rīgas Kauss Teātra sportā ir, bija un būs lieliska vieta, kur satikties tik daudziem un dažādiem improvizācijas un teātra sporta mīļiem no malu malā, lai kopā radītu, baudītu un smeltos patiesām emocijām bagātinātu iedvesmu. Festivālam noslēdzoties, ikvienam radās pārliecība- pēc diviem gadiem būsim vēl grandiozāki un skaļāki!

Festivālu organizēja Brīvo mākslinieku apvienība ''Pieaugušie bērni'' sadarbībā ar Rīgas Hanzas vidusskolu. Pasākums tapis ar Rīgas Domes atbalstu.
Atpakaļ
Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekts "Improvizācija kā saliedēšanas māksla"
Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekta "Improvizācija kā saliedēšanas māksla" ietvaros 9.oktobrī Rīgas Hanzas vidusskolas telpās tikās projekta dalībnieki no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolēnu domes, Rīgas 88. vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes un Rīgas 96. vidusskolas Izglītojamo Pašpārvaldes , lai vadītāja Kaspara Brūveļa vadībā iepazītu dažādas improvizācijas metodes, kuras izmantot pašpārvaldes saliedēšanai. Aktivitāšu rezultātā tika izstrādāts ideālās skolēnu pašpārvaldes sēdes plāns un dalībnieku iesaistīšana tās norisē.

Nodarbības laikā dalībnieki piedalījās dažnedažādās improvizācijas spēlēs, iepazīstot gan sevi, gan savus komandas biedrus, gan citus projekta dalībniekus. Improvizācijas tehnikām ir ļoti liela nozīme, strādājot ar komandas savstarpējo saliedēšanu, diskusiju veicināšanu, savstarpējā ''ledus laušanu'' un veicinot prezentācijas prasmju attīstīšanu, tāpēc nodarbības pamatā viss tika balstīts uz praktisku darbību.

Aktivitātes rezultātā gan organizatori, gan dalībnieki izteica lielu atzinību par aktivitātes norisi un rezultātiem.
Atpakaļ
Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu līderu grupa
Skolēnu pašpārvalžu Līderu grupas izveide Jūrmalā radusies kā iniciatīva ar mērķi sniegt iespēju skolu pārstāvjiem reizi mēnesī tikties, lai dalītos pieredzē, diskutējot rastu jaunas idejas turpmākajai darbībai savas skolas vidē un gūtu praktiskas idejas dažādu skolēniem aktuālu problēmu risināšanai. Līderu grupas sanāksmju ietvaros jauniešiem ir iespēja gan praktiski apgūt prezentēšanas prasmes, savstarpējo komunikāciju, iepazīties ar dažādiem labās prakses piemēriem un pašiem ar tiem dalīties, gan izstrādāt savas skolēnu pašpārvaldes attīstības plānu, iegūt atbalstu dažādu jautājumu risināšanā un, izmantojot jauniegūtās zināšanas un pārējo dalībnieku pieredzi, attīstīt savas pašpārvaldes turpmāko darbību. Dalība Līderu grupā noteikti ir neatsverams ieguvums un pieredze gan jauniešiem personīgi, gan skolas videi un skolēnu pašpārvaldei kopumā.

2017./2018.mācību gada ietvaros nodibinājuma "Pieaugušie bērni'' vadītājs Kaspars Brūvelis piedalījās Līderu grupas tikšanās reizēs, lai iedvesmotu jauniešus iniciatīvu īstenošanai, ar neformālu aktivitāšu palīdzību saliedētu grupu, rosinātu diskusiju un piedalītos procesa vērtēšanā un viedokļu apmaiņā.

Projektu organizē Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs.


Atpakaļ
Jūrmalas Jauniešu dienas forums
Ar aizraujošām un interesantām aktivitātēm 2018.gada 8.septembrī tika aizvadīts viens no Jūrmalas jauniešu gada nozīmīgākajiem pasākumiem – "Jauniešu dienas forums 2018".

Pēc atklāšanas uzrunām un apsveikumiem Jauniešu diena tika sākta ar interaktīvu orientēšanās spēli, kuras laikā komandas vēl labāk iepazina Jūrmalas pilsētu, īpaši Brīvības prospektu. Orientēšanās spēlē tika meklēti apslēptie atslēgvārdi, no kuriem tika radītas spilgtas un idejām bagātas Brīvības prospekta leģendas. Galveno balvu – dāvanu karti 120 eiro vērtībā no "Sigulda Adventures" – ieguva Bulduru Dārzkopības vidusskolas komanda, otro un trešo vietu attiecīgi "Ax3" un Pumpuru vidusskolas komanda.

Diena turpinājās ar dažādām radošajām darbnīcām un meistarklasēm. Jaunieši uzzināja, kā pagatavot veselīgus kokteiļus un smūtijus no pašu dārzā izaudzētā, brīvo mākslinieku apvienības ''Pieaugušie bērni'' vadībā ar krāsām un rotājumiem ikviens varēja gan atjaunot līdzi paņemtos apģērbus un apavus, gan veidot galda spēli, gan ļauties fizikas eksperimentu burvībai – veidot dūmu mutuļus ar sausā ledus palīdzību, piedzīvot slāpekļa sprādzienu un citus eksperimentus. Kopā ar Starptautiskās inovācijas skolas pārstāvjiem jaunieši varēja piedalīties autonomu robotu konstruēšanā. Notika arī diskusija ar jūtūberi un modes blogeri Emilija Young, tika veidotas dažādas galda spēles un norisinājās akrobātu komandas šovs. Pēc aktivitātēm bagātās dienas uzstājās repa mākslinieki, vakara kulminācijā – grupa "Sudden Lights". Visas dienas garumā pasākumu apmeklēja Jūrmalas un citu pilsētu jaunieši, darbnīcās iesaistījās arī Dzintaru mežaparka apmeklētāji – ģimenes ar bērniem. Pasākumu vadīja Kaspars Brūvelis.


Atpakaļ
Projekts ''Kafija ar politiķiem''
2017./2018.gadā Jūrmalā norisinājās projekts ''Kafija ar politiķiem Jūrmalā'', kura aktivitāšu moderēšanā piedalījās arī brīvo mākslinieku apvienības ''Pieaugušie bērni'' pārstāvji.


Projekta ietvaros norisinājās dažādas vietēja līmeņa diskusijas un jauniešu forums ar Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem, lēmumpieņēmējiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem, ar mērķi radīt rekomendācijas Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plānam 2018.-2020.gadam.

Kopumā tika izstrādātas rekomendācijas par jauniešu līdzdalības veicināšanu, jauniešu informētību, veselību un drošību, brīvā laika pavadīšanu un jauniešu nodarbinātības veicināšanu.

2018.gada 1.martā ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties noslēguma pasākumā, kura ietvaros interaktīvā un neformālā veidā tika prezentēts projekta rezultāts, tā izmantošana darba ar jaunatni attīstībā un norisinājās domapmaiņa par darbu ar jaunatni.


Atpakaļ
Erasmus+ jauniešu apmaiņa ''OK!''
No 9. līdz 16.martam Jūrmalā norisinājās Erasmus+ Jauniešu apmaiņas projekts ''OK!'', kurā piedalījās jaunieši no Latvijas, Francijas, Itālijas, Portugāles un Zviedrijas. Projekts norisinājās ar mērķi veicināt sociālo iekļaušanu jauniešu starpā un daļa no jauniešiem projektā bija ar dažādām īpašajām vajadzībām Projekta ietvaros dalībnieki izveidoja un plašākai publikai prezentēja mini-sajūtu izrādi ''Different=The things that makes you special''. Izrādes režisors un veidotājs- ''Pieaugušie bērni'' vadītājs Kaspars Brūvelis, kurš vairākas dienas uz Jūrmalas Kultūras centra skatuves strādāja ar jauniešiem, izspēlējot dažādas improvizācijas tehnikas, praktiski apgūstot aktiermeistarības pamatprincipus, izstrādājot izrādes konceptu un vizuālo un audiālo noformējumu.

Izrādes prezentēšana plašākai publikai notika Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā, kur bija pulcējušies gan vietējie jaunieši un citi interesenti, gan Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji un kultūras iestāžu pārstāvji. Ieskats veikumā un jauniešu viedoklis par projektu apskatāms īsā video rullītī: https://www.youtube.com/watch?v=yO4bCvQwVIw

Projektu organizēja Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs un Jūrmalas Jaunieši Eiropas Savienības programmas „Erasmus+" ietvaros.


Atpakaļ
Rīgas Kauss Teātra sportā- festivāls
2017. gads
21.un 22.aprīlī Eduarda Smiļģa Teātra muzejā , ''Pieaugušie bērni" organizēja Latvijas teātra sporta sacensības „ Rīgas kauss teātra sportā 2017", kas pulcēja vairāk kā 170 dalībniekus no Rīgas, Jelgavas, Madonas, Liepājas, Dobeles, Līvāniem, Salaspils, Liezēres, Gaigalavas, Kusas, Ikšķiles, Ādažiem, Talsiem, Iecavas, Siguldas.

Divu dienu garumā teātra sporta mīļotāji ne tikai pierādīja savas teātra sporta prasmes, lai izcīnītu pirmo ceļojošo Rīgas kausu teātra sportā, bet arī piedalījās dažādās meisterklasēs pie Kaspara Breidaka, Uģa Toča, Raimonda Ruzenieka, Sandas Dejus, Gunta Tropa, Kaspara Blūma – Blūmaņa (Kašera), kur iepazina un nostiprināja savas zināšanas un prasmes improvizācijā, teātra sporta tehnikās, skatuviskā tēlā veidošanā un pantomīmā.

Ļoti sīvā cīņā 22 teātra sporta komandas, kuras izturēja atlasi, cīnījās par ceļojošā kausa iegūšanu. Rezultātā „ Rīgas kausu teātra sportā 2017" ieguva:

1.-4.klašu grupā Līvānu 1.vidusskolas teātra sporta komanda. Trenere L.Prisjagina

5.-6.klašu grupā Jelgavas BJC „ Junda" Teātra sporta komanda. Treneris R.Krūmiņš

7.-9.klašu grupā – Ādažu vidusskolas teātra sporta komanda. Trenere V.Baltgaile

10.-12.klašu grupā – Madonas BJC teātra studijas "Pilnpiens" 12.klašu teātra sporta komanda. Trenere I.Zīle.

Teātra studiju grupā – improvizācijas teātris „ Impro ZOO" .Paldies tiesnešiem- Astrai Kacenai, Jurim Rijniekam, Ligitai Smildziņai, Uģim Točam, Līgai Strūbergai, Raimondam Ruzeniekam, Kasparam Breidakam, Guntim Tropam, Sandai Dejus, Naurim Brikamanim, Ērikam Palkavniekam, Krišjānim Caunem, Ievai Neidrei

Paldies sadarbības partneriem- Brain Games LV, Big Bad Bagels, Rocket Bean Roastery, DEPO DIY par pasākuma atbalstīšanu.
Atpakaļ
Skanstes apkaimes svētki
2017.gada rudens
Ar spilgtu ugunsšovu 2017.gada 27.septembrī noslēdzās pirmie Skanstes Apkaimes svētki!

Visas dienas garumā kopā ar vairāk kā 20 uzņēmumiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes gan fotoorientēšanās ietvaros, gan pasākuma norises laikā. Deju priekšnesumi, mūzikas grupu koncerti, aizraujoša ielu vingrotāju uzstāšanās, futbolistu izaicinājumi un kopīgas iesildīšanās- tā ir tikai maza daļa no visa lielā pasākuma. Pasākums iesākās jau plkst. 12.00, kad apkaimes svētkus atklājām, dodoties īpašā piedzīvojumā- interaktīvajā fotoorientēšanās spēlē. Apmeklējot gan Skanstes iecienītākās kultūras vietas vai uzņēmumu ēkas, gan dodoties uz visattālākajiem objektiem, dalībnieki iepazina savu apkaimi caur dažnedažādiem uzdevumiem, kā piemēram, atrada īpašo mašīnu Latvijas Ugunsdzēsības muzeja auto modelīšu ekspozīcijā; veidoja cilvēku piramīdu, cenšoties ''aizsniegt'' Skanstes virsotņu augstāko punktu; devās saskaitīt kaķus Laikmetīgā mākslas centra Kim? ekspozīcijā; piedalījās Sumo cīņās; veidoja veselīga dzīvesveida reklāmas u.tml. Savukārt labākajai komandai jau īsi pēc orientēšanās spēles noslēguma bija iespēja doties ekskluzīvā ekskursijā uz ēku ''Place eleven''.

Savukārt jau no plkst. 15.00 Rīgas Hanzas vidusskolas teritorijā pulcējās uzņēmumi, lai iepazīstinātu dalībniekus ar sevi caur dažādām neformālajām aktivitātēm. Boulings ar ūdens šļūteni, VUGD mašīna un paši ugunsdzēsēji, īpašais Skanstes apkaimes svētku kokteilis, peldbaseina aktivitātes, galvu reibinoša izklaide ar Orbitronu, somu apdruka, kafijas busiņš, futbola sitiena stipruma mērīšana, iespēja ietērpties Zemessardzes tērpā un pēcāk iet atminēt kādu mīklu- tas viss bija iespējams, apmeklējot pasākumu. Un tos, kas nākuši pēc garas darba dienas atpūsties vai visus uzdevumus jau izpildījuši, iepriecināja īpašā skatuves programma ar Street Warriors ielu vingrotāju šovu, tautasdeju koncertu, FS Metta futbolistu izaicinājumiem un grupām MODERANS un Quartet of five. Pašā pasākuma noslēgumā dalībnieki piedalījās balvu izlozē, pretendējot uz vairāk kā 60 balvām no sadarbības partneru balvu fonda. Loteriju noslēdza īpašais uguns šovs.

Pasākumu organizēja brīvo mākslinieku apvienība ''Pieaugušie bērni'' sadarbībā ar Skanstes attīstības aģentūru, Rīgas Hanzas vidusskolu un FS Metta. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Atpakaļ
Nepiespiesti brīvprātīgs
2017.gada pavasaris. Sadarbībā ar Rīgas Hanzas vidusskolu
2017.gada 28.martā tika atklāts projekts ''Nepiespiesti brīvprātīgs'', kuru organizēja Rīgas Hanzas vidusskola un apmācības īstenoja ''Pieaugušie bērni''.

Atklāšanas pasākumā 7.-12. klašu skolēni uzzināja par iespējām iesaistīties projekta aktivitātēs, kā arī būs ieguva dziļāku priekšstatu par brīvprātīgo darbu, tā tiesisko ietvaru, ieguvumiem, brīvprātīgā darba iespējām valsts, pašvaldības iestādēs un nevalstiskajās organizācijās vai privātajā sektorā Rīgā. Tajā piedalījās Brīvprātīgo koordinators- iedvesmotājs - Ints Teterovskis, brīvprātīgais studentu vidē - Sanda Sirsniņa, brīvprātīgais ar Eiropas brīvprātīgā darba pieredzi - Lauma Buša, kategorijas ''No brīvprātīgā līdz algotam darbam'' pārstāve - Undija Ancēna un gada brīvprātīgais 2015 titula ieguvēja un ''Pieaugušo bērnu'' projektu vadīja - Krista Lubiņa. Pasākumu vadīja Kaspars Brūvelis. Pasākuma noslēgumā ikvienam bija iespēja iesaistīties turpmākajās projektu aktivitātēs- apmācībās un brīvprātīgā darba īstenošanā Rīgas Hanzas vidusskolā.

Apmācības notika - 4., 11., 18.aprīlī no plkst.16:00 līdz 19:00 Brīvprātīgo mājā, Rīgā. Pasākumā piedalījās Rīgas Hanzas vidusskolas skolēni, kuri atklāšanas pasākumā izvēlējās piedalīties turpmākajās projekta aktivitātēs. Apmācību ietvaros 25 skolēni uzzināja kā brīvprātīgais darbs tiek organizēts Eiropas skolās, apguva brīvprātīgā darba programmas izstrādes principus un izstrādāja pirmo Rīgas Hanzas vidusskolas brīvprātīgā darba programmu – metodisko materiālu un radīja brīvprātīgā darba ideju sākumskolas skolēnu pagarinātās dienas grupas aktīvām aktivitātēm skolas āra teritorijā, kā arī caur neformālās izglītības metodēm apguva prasmes, kas ir nepieciešamas veiksmīgai brīvprātīgā darba programmas īstenošanai. Apmācības vadīja Krista Lubiņa, Kaspars Brūvelis, Linda Kalniņa, Aleksandrs Lange un Ieva Lace.

Projekta rezultātā jaunieši ieguva priekšstatu par brīvprātīgo darbu un tā iespējām, izstrādāja brīvprātīgā daba programmu , īstenoja brīvprātīgo darbu par brīvā laika pavadīšanu Rīgas Hanzas vidusskolas pagarinātās grupas skolēniem, pagalmā izveidotas piecas aktivitāšu vietas un iegādāts sporta inventārs aktīvā laika pavadīšanai
Atpakaļ
Sociālā biznesa akselerators jauniešiem
2017.gada vasara. Sadarbībā ar Sociālo inovāciju centru.
2017.gadā no 3. līdz 7.jūlijam Latvijā, Rāmavas muižā, norisinājās jauniešu sociālā biznesa akselerators "Kā izveidot atbilstošu sociālā biznesa modeli un kā sagatavot savu ideju pūļa finansēšanai".

Apmācībās piedalījās 30 jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, lai kopā ar pieredzējušiem treneriem un sociālo uzņēmumu pārstāvjiem apgūtu noderīgas prasmes biznesa idejas attīstīšanai, sagatavotu sava sociālā biznesa modeli, apgūtu zināšanas un prasmes biznesa uzsākšanai un uzzinātu, kā sagatavot savu ideju pūļa finansēšanas platformai.

Vairākas dienas akseleratorā nodarbības jauniešiem vadīja arī apmācītāji no ''Pieaugušajiem bērniem''- Krista Lubiņa un Kaspars Brūvelis, daloties pieredzē par ideju pasniegšanu auditorijai, izmantojot dažādas saskarsmes prasmes un internetā pieejamos rīkus. Sākotnēji dalībniekiem bija iespēja izmēģināt dažādas improvizācijas tehnikas un uzdevumus, lai atraisītu domāšanu, pārvarētu uztraukumu par publisko uzstāšanos un savā starpā apmanītos dažādām idejām. Savukārt lielākais uzsvars tika likts uz tehnoloģiju izmantošanu savas idejas sagatavošanai pūļa finansēšanai. Tika apskatīti gan reklāmas veidi, gan video veidošanas pamati. Soli pa solim dalībnieki izstrādāja strukturizētu plānu un ideju pieteikumus, un radīja savām idejām vizuālos materiālus.

Apmācību rezultātā vairāki jaunie uzņēmēji joprojām turpina konsultēties ar mums par ideju īstenošanu un iniciatīvu aizstāvēšanu.
Atpakaļ
''Pop-up darbnīca ģimenēm''
2017.gada rudens
2017. gada. 23.un 24.oktobrī norisinājās projekta ''Pop-up darbnīcas ģimenēm'' pasākums, kurā bērniem un jauniešiem bija iespēja skolēnu brīvlaika pirmās dienas pavadīt radoši un atraktīvi.

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas telpās dalībnieki piedalījās vairākās radošajās darbnīcās un aktivitātēs, kā piemēram, veidoja atmiņas spēli, transfērojot attēlus uz koka dēlīšiem, veidoja papīra animācijas, veidoja dažādas dekorācijas, ielūgumus, apsveikumus, rotājumus u.c., iepazinās ar padomiem, kā pavisam vienkārši uztaisīt svētkus pašiem sev. Tāpat dalībniekiem bija iespēja piedalīties fizikas brīnumu nodarbībā, improvizācijas teātra nodarbībā, diskusijā un vērot muzikālo izrādi ar disnejlendas tērpiem.

Projekts bija lieliska iespēja pavadīt kopā kvalitatīvu un pozitīvām emocijām bagātu laiku neatkarīgi no tā, kādā valodā runā vai kādā vecumā bija dalībnieki.

Projekta mērķis bija veicināt dažādu grupu bērnu (maznodrošināto, turīgo, daudzbērnu ģimeņu u.c.) saliedētību un integrāciju, izmantojot radošo darbnīcu un neformālo aktivitāšu metodiku.

Projektu atbalstīja: Jūrmalas pilsētas dome.


Kontakti
+371 233 760 60
hello@pieaugusieberni.lv
Rūpniecības iela 30
Rīga, LV-1045
Sazinieties ar mums!
Write Close
Close
Sazinieties ar mums Jums ērtākajā veidā
Rakstiet vai zvaniet
Telegram
WhatsApp
Messenger
Mail
Phone
371 233 760 60